Kvalitné tapety pre skrášlenie Vášho domova

Tipy a triky

Tapetovanie rohov

Okraje pásu tapety sa nesmú dostať do rohu miestnosti, pretože tam sa dajú len ťažko orezať.  Preto je potrebné vodiacu čiaru prvého tapetového pásu natiahnuť pomocou olovnice a šnúry takým spôsobom, aby zvitok tapety o 1-2cm presahoval za roh, na susednú stenu. Nastrihnite ho horizontálne. Takto postupujte pri vnútorných ako aj pri vonkajších rohoch.

Výklenky okien a dverí

Ako prvé v poradí tapetujte vnútorné výklenky stien. Tapetové pásy je vhodné vystrihnúť tak, aby presne lícovali k vonkajším okrajom steny. Až potom môžeme pristúpiť k lepeniu vhodne vystrihnutých tapetových pásov na vonkajšie steny, a to takým spôsobom, že okraje zo strany dverí/okien /v šírke 1-2cm/  zahnite smerom do už vytapetovaného výklenku.

Sokle a lišty

Na túto aplikáciu je ideálne použiť orezávací nôž. Ceruzkou si predkreslite /kopírujte/ tvar lišty alebo soklu. Buďte opatrní pri použití ceruzky na citlivých tapetách, mohli by sa poškodiť. Vodiacou doskou /napr.tapetovacou špachtľou/ tapetu pritlačte k soklu a zvyšnú časť tapety opatrne orežte nožom.

Strop

Ak ste sa rozhodli pre tapetovanie stropu, musíte začať práve ním. Tento úkon si vyžaduje spoluprácu minimálne dvoch osôb. Lepenie tapety začnite pri stene, rovnobežne so smerom svetla prichádzajúceho cez okno. Vodiacu čiaru potrebnú pri nalepovaní prvého pásu tapety natiahnite pomocou úderovej šnúry tak, aby šírka tapetového zvitku o niekoľko centimetrov presahovala na stenu.

Okolie spodných častí elektrických vypínačov a zásuviek

Vypnite poistky! Demontujte kryty. Nalepte tapetu a v časti vypínačov /zásuviek/ vytvorte zárez v tvare X, z tapety vystrihnite štvorec asi o 0,5 x 0,5cm menších rozmerov ako sú okraje spodku vypínača či zásuvky. Tapetu v okolí otvoru je potrebné vyhladiť, aby sa dobre prilepila. Kryty spodných častí vypínačov a zásuviek odporúčame namontovať až po uschnutí lepidla.

Bezpečné prilepenie okrajov tapety

Pri nanášaní lepidla je potrebné dbať na to, aby aj okraje dostali dostatok lepidla. Ak sa okraje tapety pri uschnutí odlepia od steny, znamená to, že neboli dostatočne natreté lepidlom.

Dokončovanie práce

Na dokončenie a dekorovanie interiéru sa v poslednej dobe používajú polystyrénové lišty, rozety a dekorácie rôznych tvarov. Na nalepenie týchto dekoračných prvkov použite lepidlo určené priamo na tento účel.